Törökbálint
Német Önkormányzata

”Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, geht nicht verloren.”
(Albert Schweitzer)

GYÁSZJELENTÉS

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata mély fájdalommal tudatja, hogy

Heinek Ottó

hosszan tartó, méltósággal viselt, súlyos betegség után elhunyt.

Szeretett elnökünktől
2018. szeptember 6-án 14:30-kor Budapesten,
a Farkasréti Temető Makovecz ravatalozójánál (1124 Budapest XII., Németvölgyi út 99.)
búcsúzunk, hamvait családja helyezi örök nyugalomra.

A gyászoló család kérésének megfelelően kérjük, hogy a virágcsokrokra, koszorúkra szánt összeggel
a magyarországi német fiatalok tehetséggondozását támogassák. Ezt megtehetik
az „Otto Heinek Nachwuchsförderung” 10918001-00000411-70930218 sz. bankszámlára
történő átutalással, illetve a búcsúztató helyszínén elhelyezett perselyben.

A gyászoló család tisztelettel kéri a szertartást követő részvétnyilvánítás mellőzését.

Heinek Ottó elnökünktől fájó szívvel búcsúzunk, emlékét kegyelettel megőrizzük!

Heinek Ottó elnök urat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata saját halottjának tekinti.


© 2024 Törökbálint Német Önkormányzat