Törökbálint
Német Önkormányzata

Franz Ludwig

Törökbálint, 1929. 09. 26.   Süssen +2019. 01. 15.

Ludwig Ferenc 1929. szeptember 16-án Törökbálinton született hatgyermekes régi törökbálinti család gyermekeként. Nagyapja Ludwig Károly aki Törökbálinton 1884. 02. 20-án született, is nagy köztiszteletnek örvendet. Képviselőtagként éveken át tevékenyen részt vett Törökbálint közéletében: tagja volt az iskolaszéknek, a katolikus egyházközségnek és a Hitelszövetkezet igazgatótanácsának. Mestersége lakatos volt, több közintézményben is dolgozott, köztük a Plébánia régi bejárati vaskapuját is ő készítette. A Falumúzeum kiállított tárgyai közt megtalálható a temetésén, Weichel Miklós plébános által elmondott gyászbeszéd és több családi vonatkozású fénykép.

Édesapja: Ludwig József szül. 1898.04.25. Törökbálint

Édesanyja: Ludwig Anna szül. Führinger szül. 1901.07. 17. Törökbálint

Házasságkötésük:1924. 10. 11.

Törökbálint és a Németországi Süssen közti kapcsolat nem új keletű. Kezdődött akkor, amikor a hazájukból, Törökbálintról elűzött, kitelepítettek csoportja, 1945. után Süssen-be érkezett. A sváb emberek szívóságával kezdtek felépíteni maguknak és családtagjaiknak otthont, mert hát a háború sújtotta Németország sem a legszebb oldalát mutatta, mind a gazdaság mind, az emberi tulajdonságok terén. De svábjaink kitartó szorgalommal elérték, hogy lassan befogadja Süssen, őket a messziről jött embereket.

Nehéz idők voltak akkor, de feloldódtak új hazájuk lakosai és így lettek svábjaink teljes értékű polgárai Németország településeinek. Már a 40-es évek végén kezdtek a hazájukból elűzöttek kapcsolatokat keresni az itthon maradottakkal. Először dr. Léber Lajos aki Törökbálint szülötte, vette fel a kapcsolatot az  akkori Törökbálinti vezetéssel, hogy a szétszakadt családokat egyesítse. Az 1960-as évek elején már elindult az a folyamat, hogy családtagokat engedtek ki Törökbálintról  Süssenbe, és jöttek onnan is látogatóba a rokonok Törökbálintra.

Szervezett látogatások először, a két település egyesületei között kezdtek kialakulni.

Ludwig Ferenc ehhez a baráti látogatásokhoz különleges értéket adott: a régi hazához való kötödést elhozta és elterjesztette az új hazában.  Elérte, hogy érdeklődés és megértés ébredt azokban az emberekben is akiknek semmilyen személyes kapcsolatuk nincs Törökbálinttal.

1998. óta Törökbálint Város Képviselőtestülete minden évben díszpolgári címet adományoz azon az embereknek, akik sokat tettek Törökbálintért.

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 307/2011. (IX. 01.) ÖK határozatával a „Törökbálint Város Díszpolgára” címet 2011. évben Ludwig Ferenc részére adományozza.

 

 

 

 

Törökbálint Város Önkormányzata, Német Önkormányzata, a Törökbálinti Sváb Egyesület és a Fiatal Svábok közössége, a svábok leszármazottai a nem sváb származású tagjaikkal egyaránt gyermeki tisztelettel és szeretettel emlékeznek azokra az elüldözött egykori törökbálinti honfitársainkra, földművesekre, parasztokra, munkásokra és iparosokra, akik becsülettel és nagy szorgalommal munkálkodtak akkori falunk felvirágoztatásán.

A kitelepítés óta több mint fél évszázad múltával az emlékezet lángjai lassan halványulni látszanak.

Ezzel együtt az óhazával való kötödés szálai is ritkulnak, hiszen az idősebb korosztályok fogyóban vannak, utódaik már kevésbé kötődnek apáik egykori szülőföldjéhez, ami emberileg bizonyára érthető.

Hisszük azt, hogy sok-sok ilyen kapcsolat, kötődés az, ami Bennünket összeköt, amely tartalommal tölti meg a közös európai házban való otthon-teremtésünket.

Hisszük azt, hogy ez rajtunk nem fog múlni.

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Juhász Gyula

 Feri bácsi, Feri emlékedet megőrizzük!

„Weißt Du, an Weihnachten glaubt jeder ein wenig an Wunder, nicht nur Du und ich – sondern die ganze Welt, wie man sagt: die Menschheit. Deswegen gibt es ja dieses Fest – denn ohne Wunder kann man nicht Leben.”
(Sándor Márai)

„Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet csoda nélkül élni.”
(Márai Sándor)

Boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új esztendőt kívánnak:

a Német Önkormányzat képviselői, a Törökbálinti Sváb Egyesület, a Hagyományőrző Svábkórus, a Grossturwaller Tänzer, a Bálinti Harmonika Zenekar és a Die Grossturwaller 

KÖZMEGHALLGATÁS

A Német Önkormányzat, Törökbálint 2018. december 28-án, pénteken 16 órától tartja meg Közmeghallgatását.

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK

2018. DECEMBER 28-ÁN 16 ÓRÁTÓL, A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN TARTANDÓ KÖZMEGHALLGATÁSON!

 

 

”Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, geht nicht verloren.”
(Albert Schweitzer)

GYÁSZJELENTÉS

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata mély fájdalommal tudatja, hogy

Heinek Ottó

hosszan tartó, méltósággal viselt, súlyos betegség után elhunyt.

Szeretett elnökünktől
2018. szeptember 6-án 14:30-kor Budapesten,
a Farkasréti Temető Makovecz ravatalozójánál (1124 Budapest XII., Németvölgyi út 99.)
búcsúzunk, hamvait családja helyezi örök nyugalomra.

A gyászoló család kérésének megfelelően kérjük, hogy a virágcsokrokra, koszorúkra szánt összeggel
a magyarországi német fiatalok tehetséggondozását támogassák. Ezt megtehetik
az „Otto Heinek Nachwuchsförderung” 10918001-00000411-70930218 sz. bankszámlára
történő átutalással, illetve a búcsúztató helyszínén elhelyezett perselyben.

A gyászoló család tisztelettel kéri a szertartást követő részvétnyilvánítás mellőzését.

Heinek Ottó elnökünktől fájó szívvel búcsúzunk, emlékét kegyelettel megőrizzük!

Heinek Ottó elnök urat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata saját halottjának tekinti.

Történelmi és közös a siker. Köszönjük!

Képviselői mandátumot szerzett a országos német önkormányzat listája, Ritter Imre a következő négy évben független képviselőként dolgozik a magyarországi németekért az Országgyűlésben.

A mandátumhoz 22.342 szavazatra volt szükség, ezt a küszöböt a német lista 25.660 vokssal magabiztosan átlépte. A német nemzetiségi névjegyzékbe regisztráltak rendkívül magas arányban, csaknem 78%-ban járultak az urnákhoz.

A nemzetiségi listát állító Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a listavezető, Ritter Imre ezúton mondanak köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal és szavazatukkal a német nemzetiségi listát támogatták. ​

forrás: Zentrum.hu

Ritter Imre levele:

Liebe Landsleute!

Tárgy: WIR SIND DA! - Ungarndeutscher Parlamentsabgeordneter

A magyarországi németek és a saját nevemben is hálásan köszönöm hogy április 8-án, az országgyűlési választásokon a német listára le is adtátok a szavazataitokat! Kérem, köszönetemet továbbítsátok a többi német nemzetiségi választóknak is!

Közösen elértük amiért dolgoztunk: a teljes jogú német parlamenti képviseletet!

Történelmi lehetőség van a kezünkben. A magyarországi németek személyemben először küldhetnek a magyar Országgyűlésbe pártoktól független, szavazati joggal rendelkező, teljes jogú német képviselőt.

Parlamenti munkám során – ahogy ezt eddig is tettem – pártokon felül állva, függetlenül, DE MOST MÁR SZAVAZATI JOGGAL rendelkező német nemzetiségi képviselőként a nemzetiségek közötti egységet erősítve még többet fogok tudni tenni a magyarországi németségért, gyermekeinkért, unokáinkért.

Munkátokat, támogató szavazataitokat még egyszer tisztelettel köszönöm!

Wir stehen für Werte – wir sind dabei!


© 2019 Törökbálint Német Önkormányzata